SEO / Sökmotoroptimering

Det räcker inte med att bara finnas på nätet, utan man måste även synas.

Låt oss hjälpa Er att sticka ut i mediebruset. SEARCH POINT levererar SEO-tjänster med både garanterade & mätbara resultat.


Vad innebär SEO-optimering?

Lokal SEO-optimering – dvs sökmotoroptimering – fokuserar på att erbjuda resultat som är relevanta för en sökare baserat på deras nuvarande geografiska plats. Om en person som t ex befinner sig i Malmö söker efter ”bästa stek restaurang” via sin dator så skulle Google förse personen med de resultat som är närmast rent geografiskt, samt anses vara mest relevanta för sökningen.

Vi hjälper Er att synas

För att Ni och Ert budskap skall synas bland alla andra aktörer på marknaden är det väldigt viktigt att Ni får en hög rankning bland sökresultaten på bl. a Google.

All den kunskap om SEO-optimering som våra experter har samlat på sig under åren gör att vi vet exakt hur vi skall anpassa och justera Era sidors innehåll för att optimera deras synlighet och relevans för sökmotorerna.

Ett vakande öga på Er rankning

Eftersom internet är ett ”levande” media på så vis att dess innehåll, omfattning och parametrar i mångt och mycket är dynamiskt så ändras givetvis från stund till stund även de förutsättningar som bestämmer en hemsidas synlighet i de olika sökmotorerna. Därmed krävs även ibland att arbetet med SEO-optimering blir en pågående process, med kontinuerlig bevakning och justering – allt för att ge ett så pass fördelaktigt resultat som går att få.

Vi på SEARCH POINT erbjuder allt från en mer statisk, ”engångsoptimering” till att ta på oss ett helhetsansvar för att kontinuerligt hålla ett vakande öga på Er hemsidas rankning och innehåll.