Varumärkesdesign

Varumärket är så mycket mer än enbart en symbol eller text, det är ert ansikte utåt.

Det är väldigt viktigt för er att få rätt profilering, att förmedla rätt budskap till omvärlden – där kommer vi på SEARCH POINT in i bilden.

Vårt team omfattar bland annat experter inom varumärkesdesign, som tillsammans har många års erfarenhet av vad som krävs för att ta fram ett slagkraftigt och hållbart varumärke.


Vad är ett varumärke?

Man kan enkelt uttryckt definiera ett varumärke som ett ord, ett namn, en symbol eller ett tecken som används för att identifiera ett företag, en produkt eller en tjänst. Det är väldigt vanligt att varumärket består av både text och symbol/tecken.

Grafisk profil

Många gånger ingår ett varumärke i en grafisk profil, som kort och gott är en manual för hur ett företags namn och varumärke skall användas i tryck och andra media. Detta för att ge alla berörda parter en klar – och konsekvent – bild av hur ett företag vill förmedla sin särpräglade identitet och de värden som man vill förknippas med.

Vi på SEARCH POINT kan i samverkan med Er ta fram en kommunikativ varumärkesdesign som förmedlar och förvaltar Ert företags värden på ett fräscht men tidlöst vis. Vi erbjuder självklart även kringtjänster som t ex uppfräschning/modernisering av Ert nuvarande varumärke m m.

Det färdiga varumärket levereras sedan till Er i alla önskvärda och gångbara format för bruk i allehanda applikationer.

Vill Ni sedan även ha en grafisk manual för korrekt användande av Ert varumärke så kan vi självklart även stå till tjänst där.
Ta kontakt med oss för att få veta mer >>>